Podpisz apel
już 56 865 osób wspiera akcję

Nawet
do 1 500 000 litrów
paliwa

może przedostać się z wraku tankowca Franken
do wód Zatoki Gdańskiej
i spowodować
katastrofę ekologiczną
nie pozwól, aby zatoka stała się martwa!

Zatoka Gdańska
w niebezpieczeństwie

ZATRZYMAJ WYCIEK ROPY!

Wrak tankowca Franken jest największym zidentyfikowanym wrakiem w Zatoce Gdańskiej. Ze względu na postępującą korozję jest wysoce prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości wrak złamie się pod własnym ciężarem, w wyniku czego do środowiska może wydostać się nawet do 1 500 000 litrów paliw znajdujących w zbiornikach tankowca. 

Wrak znajduje się w pobliżu licznych obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody i kolonii chronionych fok szarych. Wyciek paliwa w tym rejonie spowoduje gigantyczna katastrofę ekologiczną obejmującą cały rejon Zatoki Gdańskiej.
Prawdopodobieństwo wycieku jest bardzo duże – pytanie, które zadajemy to nie CZY wyciek nastąpi, a KIEDY? Musimy działać teraz, nim będzie za późno.

Apelujemy o podjęcie działań,
które MAJĄ ZAPOBIEC
KATASTROFIE EKOLOGICZNEJ.

Apelujemy o sfinansowanie operacji oczyszczania
wraku T/S Franken

APELUJEMY O OCALENIE ZATOKI GDAŃSKIEJ.

Zgodnie z Ustawą o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. 2017 poz. 2205), Zatoka Gdańska (w części w której leży wrak T/S Franken) należy do morskich wód wewnętrznych, podlegających pod Urząd Morski w Gdyni i będących częścią terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym, to na administracji państwowej spoczywa obowiązek ochrony i zachowania dobrego stanu środowiska morskiego Zatoki, który może zostać w sposób krytycznie zagrożony w najbliższej przyszłości na skutek niekontrolowanego wycieku paliwa z wraku tankowca T/S Franken (pozycja wraku zgodnie z danymi Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej to: φ= 54° 32’ 19.452” N, λ=18° 57’ 57,024” E).

Operacja oczyszczenia wraku niewątpliwie będzie niezwykle kosztowna, jednakże będzie o wiele niższa niż łączne straty środowiskowe i finansowe, które poniesie Polska w przypadku wystąpienia niekontrolowanego wycieku i skażenia całego obszaru Zatoki Gdańskiej. Na podstawie analizy kosztów wykonania podobnych operacji na innych wrakach oraz zakładając, że na wraku Franken, do oczyszczenia pozostało 5-6 zbiorników, a do sprawdzenia kolejne 3-4 (w tym najtrudniej dostępne zbiorniki w siłowni), można przyjąć koszt tego działania na poziomie od 6 do 8 milionów euro. Należy jednak założyć, że jest to wariant optymistyczny, a rzeczywista cena może zawierać się w przedziale 10 – 20 mln euro. 
Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że Morze Bałtyckie, a szczególnie Zatoka Gdańska, są naszym wspólnym dobrem narodowym. Tym samym ufamy, że nie tylko lokalni interesariusze oraz administracja rządowa, ale także przedstawiciele biznesu, zainteresują się tą nieuniknioną katastrofą i przyłożą wszelkich starań, aby sfinansować operacje i oczyścić wrak tankowca T/S FRANKEN, zanim będzie za późno. Tylko poprzez podjęcie działań zapobiegających wyciekowi paliwa, możemy ocalić Zatokę dla nas i dla przyszłych pokoleń. 

 

STREFA VR

Aktualności

Koordynator projektu

Fundacja MARE została założona w 2015 roku. Powstała po to aby chronić ekosystemy morskie, promować zrównoważoną eksploatację zasobów morskich i przybrzeżnych, budzić wrażliwość, kształtować i pogłębiać świadomość społeczną w sprawach dotyczących środowiska i nieść pomoc osobom dotkniętym przez katastrofy ekologiczne i ich skutki.

W ramach swoich działań Fundacja prowadzi szereg projektów dotyczących zrównoważonego rybołówstwa, odpadów morskich (w tym sieci widm i plastiku) i innych tematów związanych z ochroną środowiska morskiego, a także projektów edukacyjnych i podnoszących świadomość ekologiczną.

Ambasadorzy projektu

Aleksander Doba

Aleksander Doba

Polski podróżnik, kajakarz, zdobywca i odkrywca

Karolina Winkowska

Karolina Winkowska

3-krotna mistrzyni świata w Kitesurfingu

Tymon Tymański

Tymon Tymański

Polski wokalista, kompozytor, multiinstrumentalista, poeta, prozaik

Wspierają nas

Projekt „ Redukcja negatywnego wpływu wycieków paliwa z wraku tankowca Franken” finansowany przez Baltic Sea Conservation Fundadtion. 

Partner merytoryczny: Instytut Morski
w Gdańsku